Categorieën
management

Kenmerken van een goede manager

Kenmerken van een goede leidinggevende manager zijn uiteenlopend. Er wordt veel van u in een manager positie gevraagd, vooral het optimaal functioneren van uw team. Elk bedrijf heeft een sterke persoonlijkheid nodig, waarmee de onderneming ook in moeilijkere tijden overeind blijft. De juiste manager vinden wordt gemakkelijker voor bedrijven als ze naar de volgende kenmerken kijken:Visie

Een goede manager heeft een visie en werkt altijd doelgericht. Hij wil het bedrijf verder naar voren brengen en successen boeken. Maar dit alleen is niet genoeg, een manager moet deze visie ook kunnen communiceren, zodat zijn medewerkers en collega´s deze visie waarderen en ervoor werken.

Actie en integratie

Als een manager zijn visie heeft bepaald, moet hij deze ook omzetten in directe actie. Het is niet genoeg om er slechts in vergaderingen of op de werkvloer over te praten, er moet ook actief voor gewerkt worden. Dit vraagt ook om een mate van integratie met zijn medewerkers, zonder deze zullen zijn plannen moeilijk in acties omgezet kunnen worden. De manager zelf moet zich ook integreren in zijn team. Als manager is het belangrijk dat u eerlijk reageert en de medewerkers in uw team waardeert voor hun werk.

Inzet en overgave

Een visie te volgen en deze actief om te zetten is een goede start, maar een manager moet dit ook met de noodzakelijke inzet en overgave doen. Zijn prioriteit is om het bedrijf en zijn team met energie verder te brengen, steeds gericht op het doel en de visie die hij aan het begin had opgesteld. Energie en inzet toont ook dat doelen kunnen worden bereikt en u vindt meer motivatie bij uw medewerkers.

Grootmoedigheid en nederigheid

Verdeel erkenning voor successen aan uw medewerkers en het gehele team, dit wordt bijzonder in de toekomst gewaardeerd. Een kenmerk van een goede manager is dat hij successen niet alleen voor zichzelf boekt. Bescheidene managers zijn vaak gelukkiger in het team omdat ze meer gewaardeerd worden door andere teamleden, wat een teken is dat ook managers zich meer als onderdeel van de groep kunnen voelen en niet alleen als leider.

Openheid en creativiteit

Kenmerken voor een goede leidinggevende manager zijn ook openheid en creativiteit. Als u geopened bent voor nieuwe ideeën en creatieve oplossingen, zult u als manager aanzienlijk meer waardering krijgen van uw medewerkers, en uw doelen worden misschien makkelijker bereikt. Met andere woorden, wanneer u als manager openstaat voor ideeën van uw teamleden, brengt dit een grote mate aan respect en het vertrouwen in u zal groeien.

Fairness

Een goede manager is altijd fair in de omgang met zijn teamleden. Probeer als leider iedereen gelijk te benaderen en te behandelen, anders kan het kritisch voor u in uw team worden en uw aanzien kan dalen. Uw medewerkers zullen u met loyaliteit, repect en inzet belonen en zullen graag voor u en de doelen van het bedrijf werken.