Categorieën
management

Soft skills – vaardigheden voor een manager

Iedere manager heeft soft skills nodig. Ze zijn niet alleen nuttig tijdens een sollicitatiegesprek maar ook handig voor het beroepsleven van alledag. Als u managers naar een definitie van soft skills vraagt, geven deze vaak “soevereiniteit, inlevingsvermogen en fairness” aan. Natuurlijk behoren deze vaardigheden tot soft skills, maar zijn dit de enige factoren of is de lijst nog lang niet compleet?Wat betekent dus soft skills of sociale bevoegdheid? Professor Klaus Scala, werkzaam bij een Duitse universiteit, deelt soft skills op in zes verschillende onderdelen. Voor managers en senior professionals zijn deze de volgende:

In een teamverband kunnen werken:

Voor een manager is een van de belangrijkste vaardigheden dat hij in een teamverband kan werken. Als onderdeel van een team heeft u de volgende vaardigheden nodig: u kunt uzelf goed positioneren, u kunt goede en vooral creatieve ideeën inbrengen en draagt bij met uw kennis als het gevraagd wordt. Dit moet in evenwicht staan met het werken in een team en het leiden van een groep. Luister goed naar suggesties en aanmerkingen van anderen, betrek andere collega´s in bepaalde processen. Breng teamleden op de hoogte wanneer er conflicten zijn ontstaan en vind samen met anderen suggesties voor problemen.

Besturen van werkprocessen:

Als manager zou u moeten weten welke  verschillende vaardigheden in uw team aanwezig zijn en deze resources moet u als manager dan ook op een goede manier inzetten. Dit vraagt de competentie om processen op het werk te coördineren en verschillende gemeenschappelijke opdrachten te organiseren.

Zelfreflectie:

Managers hebben een dubbele rol te spelen in een bedrijf. Ten eerste moet u als manager arbeidssituaties vormgeven en leidinggeven aan anderen. Daarnaast bent u zelf onderdeel van deze processen en opdrachten.

Vaardigheid om een sociale diagnose te maken:

Elke manager heeft bepaalde vaardigheden en methoden om anderen en situaties te observeren, soms analytisch soms emotioneel. In vele situaties worden ook sociale vaardigheden van de manager gevraagd. De volgende vragen zijn hiervoor belangrijk: Hoe is de prestatie van de groep? Hoe verschillend zijn de leden binnen de groep? Welke onderwerpen zijn belangrijk voor de groep?

Leiden van een gesprek:

Het leven van alledag voor een manager is vol gepland met meetings, afspraken en gesprekken met medewerkers. Een manager moet ervoor in ieder geval communicatieve vaardigheden bezitten en van deze ook gebruikmaken. Ook moet u als manager erop letten, wat voor soort gesprek u voert en welke woorden en klanken u gebruikt. Een conflictgesprek is bijvoorbeeld heel anders dan een individueel of persoonlijk gesprek met een medewerker.

Vaardigheid voor organisatie:

Als u in een dynamische en grote onderneming werkt, is het nog veel belangrijker om goede organisatievaardigheden te hebben dan in een klein bedrijf. De prestatie van een bedrijf is altijd afhankelijk van de organisatie binnen de onderneming. Met andere woorden, de vaardigheid om mensen en bedrijfstakken te organiseren van groot belang, wat samenhangt met de sociale vaardigheden.

Categorieën
teambuilding

Een goed team – Succesfactoren

Een goed team wil iets bereiken en werkt samen om de gezamenlijke doelen te bereiken. Maar wat zijn de succesfactoren van een goed team en waarom zijn ze zo belangrijk voor het bedrijf en het bereiken van doelstellingen? Tegenwoordig wordt het werken in een groep steeds belangrijker. Waren er in het verleden nog veel meer werknemers die individueel werkten, zo gaat de trend meer en meer richting teamwork in groepen met een goede teamspirit. Maar welke factoren zijn belangrijk voor een goed samenwerkend team? Hier zijn enkele aandachtspunten die bijdragen aan het vormen van een goed presterend team:

Een klein team werkt efficiënter

Natuurlijk is de grootte van een team vaak afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Maar het is belangrijk het team zo klein mogelijk te houden, zeven teamleden zijn bijvoorbeeld optimaal voor een middelgroot bedrijf.  De samenwerking tussen de teamleden is dan intensiever en vertrouwelijker.  Als iedereen elkaar  goed kent, is het steeds gemakkelijker om effectief samen te werken en sterkten en zwakten van teamgenoten beter in te schatten.

Diversiteit is belangrijk

Een goed team moet verschillende karakters omvatten, als manager moet u er daarom voor zorgen dat iedereen anders is. Zo is iedereen verantwoordelijk voor verschillende opgaven en bijzondere probleemstellingen die zij/hij het beste kan oplossen. Diversiteit brengt vooral ook creativiteit met zich mee omdat ideeën door feedback van teamgenoten worden aangevuld en verder kunnen worden uitgewerkt.

Een goede verdeling van rollen

Het is belangrijk dat ieder zich op zijn sterkte punten concentreert. Als iedereen opdrachten binnen zijn expertisegebied uitvoert, zal het team op de meest efficiënte manier functioneren en optimale resultaten behalen.

Evenwicht in persoonlijkheden

Het is de taak van de manager om ervoor te zorgen, dat er een evenwicht van persoonlijkheden aanwezig is binnen het team. Een goed team bestaat niet alleen uit extraverte mensen maar een goede mix van extraverte en intraverte karakters die elkaar aanvullen.

Een heldere doelstelling

Iedereen in het team moet de doelstellingen kennen. Het werkt niet als slechts een gedeelte van het team weet waar ze naartoe werken en wat het team wil bereiken. In een goed team is de algemene doelstelling voor allen bekend. In dit geval werken mensen beter samen omdat ze voor een gezamenlijk doel gaan werken.

Houd conflicten zakelijk

Ook in een goed team zijn er vaak onvermijdbare conflicten, vooral als de teamleden frequent met elkaar samenwerken en in andere meningen verkeren. Als manager heeft u de verantwoordelijkheid zulke conflicten zakelijk te houden en de algemene stemming in het team weer snel te herstellen. Een andere manier om conflicten te voorkomen is een goede indeling van taken. Wanneer alle teamleden bekend zijn met het takenpakket, zijn conflicten vaker te omzeilen.

Reflecties zijn van groot belang

Maak regelmatig afspraken om de resultaten in het team te evalueren en te reflecteren. Dit voorkomt niet alleen conflicten, maar alle teamleden zijn ook steeds op de hoogte van de doelen en de voortgang. Verder leert ieder van fouten die zijn gemaakt en in de reflectie ter sprake komen.

Een goed team onstaat niet vanzelf, er is veel geduld en ervaring voor nodig om een goed team op te bouwen. Bovenstaande algemene succesfactoren kunnen u helpen om uw team te ontwikkelen, zodat de beste resultaten op een efficiënte manier worden bereikt.