Categorieën
management

Soft skills – vaardigheden voor een manager

Iedere manager heeft soft skills nodig. Ze zijn niet alleen nuttig tijdens een sollicitatiegesprek maar ook handig voor het beroepsleven van alledag. Als u managers naar een definitie van soft skills vraagt, geven deze vaak “soevereiniteit, inlevingsvermogen en fairness” aan. Natuurlijk behoren deze vaardigheden tot soft skills, maar zijn dit de enige factoren of is de lijst nog lang niet compleet?Wat betekent dus soft skills of sociale bevoegdheid? Professor Klaus Scala, werkzaam bij een Duitse universiteit, deelt soft skills op in zes verschillende onderdelen. Voor managers en senior professionals zijn deze de volgende:

In een teamverband kunnen werken:

Voor een manager is een van de belangrijkste vaardigheden dat hij in een teamverband kan werken. Als onderdeel van een team heeft u de volgende vaardigheden nodig: u kunt uzelf goed positioneren, u kunt goede en vooral creatieve ideeën inbrengen en draagt bij met uw kennis als het gevraagd wordt. Dit moet in evenwicht staan met het werken in een team en het leiden van een groep. Luister goed naar suggesties en aanmerkingen van anderen, betrek andere collega´s in bepaalde processen. Breng teamleden op de hoogte wanneer er conflicten zijn ontstaan en vind samen met anderen suggesties voor problemen.

Besturen van werkprocessen:

Als manager zou u moeten weten welke  verschillende vaardigheden in uw team aanwezig zijn en deze resources moet u als manager dan ook op een goede manier inzetten. Dit vraagt de competentie om processen op het werk te coördineren en verschillende gemeenschappelijke opdrachten te organiseren.

Zelfreflectie:

Managers hebben een dubbele rol te spelen in een bedrijf. Ten eerste moet u als manager arbeidssituaties vormgeven en leidinggeven aan anderen. Daarnaast bent u zelf onderdeel van deze processen en opdrachten.

Vaardigheid om een sociale diagnose te maken:

Elke manager heeft bepaalde vaardigheden en methoden om anderen en situaties te observeren, soms analytisch soms emotioneel. In vele situaties worden ook sociale vaardigheden van de manager gevraagd. De volgende vragen zijn hiervoor belangrijk: Hoe is de prestatie van de groep? Hoe verschillend zijn de leden binnen de groep? Welke onderwerpen zijn belangrijk voor de groep?

Leiden van een gesprek:

Het leven van alledag voor een manager is vol gepland met meetings, afspraken en gesprekken met medewerkers. Een manager moet ervoor in ieder geval communicatieve vaardigheden bezitten en van deze ook gebruikmaken. Ook moet u als manager erop letten, wat voor soort gesprek u voert en welke woorden en klanken u gebruikt. Een conflictgesprek is bijvoorbeeld heel anders dan een individueel of persoonlijk gesprek met een medewerker.

Vaardigheid voor organisatie:

Als u in een dynamische en grote onderneming werkt, is het nog veel belangrijker om goede organisatievaardigheden te hebben dan in een klein bedrijf. De prestatie van een bedrijf is altijd afhankelijk van de organisatie binnen de onderneming. Met andere woorden, de vaardigheid om mensen en bedrijfstakken te organiseren van groot belang, wat samenhangt met de sociale vaardigheden.

Categorieën
management

Kenmerken van een goede manager

Kenmerken van een goede leidinggevende manager zijn uiteenlopend. Er wordt veel van u in een manager positie gevraagd, vooral het optimaal functioneren van uw team. Elk bedrijf heeft een sterke persoonlijkheid nodig, waarmee de onderneming ook in moeilijkere tijden overeind blijft. De juiste manager vinden wordt gemakkelijker voor bedrijven als ze naar de volgende kenmerken kijken:Visie

Een goede manager heeft een visie en werkt altijd doelgericht. Hij wil het bedrijf verder naar voren brengen en successen boeken. Maar dit alleen is niet genoeg, een manager moet deze visie ook kunnen communiceren, zodat zijn medewerkers en collega´s deze visie waarderen en ervoor werken.

Actie en integratie

Als een manager zijn visie heeft bepaald, moet hij deze ook omzetten in directe actie. Het is niet genoeg om er slechts in vergaderingen of op de werkvloer over te praten, er moet ook actief voor gewerkt worden. Dit vraagt ook om een mate van integratie met zijn medewerkers, zonder deze zullen zijn plannen moeilijk in acties omgezet kunnen worden. De manager zelf moet zich ook integreren in zijn team. Als manager is het belangrijk dat u eerlijk reageert en de medewerkers in uw team waardeert voor hun werk.

Inzet en overgave

Een visie te volgen en deze actief om te zetten is een goede start, maar een manager moet dit ook met de noodzakelijke inzet en overgave doen. Zijn prioriteit is om het bedrijf en zijn team met energie verder te brengen, steeds gericht op het doel en de visie die hij aan het begin had opgesteld. Energie en inzet toont ook dat doelen kunnen worden bereikt en u vindt meer motivatie bij uw medewerkers.

Grootmoedigheid en nederigheid

Verdeel erkenning voor successen aan uw medewerkers en het gehele team, dit wordt bijzonder in de toekomst gewaardeerd. Een kenmerk van een goede manager is dat hij successen niet alleen voor zichzelf boekt. Bescheidene managers zijn vaak gelukkiger in het team omdat ze meer gewaardeerd worden door andere teamleden, wat een teken is dat ook managers zich meer als onderdeel van de groep kunnen voelen en niet alleen als leider.

Openheid en creativiteit

Kenmerken voor een goede leidinggevende manager zijn ook openheid en creativiteit. Als u geopened bent voor nieuwe ideeën en creatieve oplossingen, zult u als manager aanzienlijk meer waardering krijgen van uw medewerkers, en uw doelen worden misschien makkelijker bereikt. Met andere woorden, wanneer u als manager openstaat voor ideeën van uw teamleden, brengt dit een grote mate aan respect en het vertrouwen in u zal groeien.

Fairness

Een goede manager is altijd fair in de omgang met zijn teamleden. Probeer als leider iedereen gelijk te benaderen en te behandelen, anders kan het kritisch voor u in uw team worden en uw aanzien kan dalen. Uw medewerkers zullen u met loyaliteit, repect en inzet belonen en zullen graag voor u en de doelen van het bedrijf werken.